Mobiel Natuurreservaat

Ontwerp: Ton Matton. 

Rijdend stuk natuurreservaat in Rotterdam e.o.. Op de opening van de tentoonstelling 6,5 miljoen woningen stond de bus voor de ingang geparkeerd deze trok de aandacht van de daar aanwezige Hare Majesteit Koniningin Beatrix zij wilde de bus graag van binnen zien.......

Matton works in the field of urban design, architecture, ecology and art in public space. In 2001 he founded the Matton Office with its headquarters based in the Free Range Office and the dependance in Werkstatt Wendorf (Germany). Various free-lance project co-operators and trainees are working in the office.

Van 2003-04-06 tot  2003-09-07 (Bus is nog steeds in het bezit van Ton Matton)

http://www.mattonoffice.org/MattonOffice/exhibitions/Seiten/1st_Rotterdam_Biennale%3B_Bosbus,_Mobile_Nature_Preserve.html#0

Arbeid: Inrichten van een RET bus tot mobiel natuurreservaat met keuken en toilet. Volledige vrijheid zolang het maar aan de RET norm voldeed, w.o. genoeg vasthoud punten en een gele streep, zie ook de tekening.

Freelancers: Koen de Vries, Rob Gijsbers, studenten van de landbouwschool, Tineke.