RAAAF: The End of Sitting

Ontwerp: RAAAF

[Rietveld Architecture-Art-Affordances] 'The End of Sitting'een presentatiesysteem over de staand kantoor beleving wordt in deze opstelling getoond. 

Van: 21 november t/m 6 december 2014.

'The End of Sitting' is een grote ruimtelijke installatie, op het snijvlak van kunst, architectuur en wetenschap. Het is tevens het startschot van een testfase die de mogelijkheden voor een radicale verandering van de werkomgeving verkent. In feite is in onze maatschappij de gehele omgeving ontworpen voor het zitten. In de visie van RAAAF en beeldend kunstenaar Barbara Visser zijn de stoel en de tafel niet langer het uitgangspunt. Wordt staand werken de nieuwe norm?

http://www.raaaf.nl/ 

 -NRC- Next>>>

-Link naar project>>>

Opbouw: van 12 t/m 20 november 2014

freelancers: Luuc, Jacco, Chris, Peter, Jasper,Kier, Wouter, Frits, Volkert, Syb, Mark Jooren en medewerkers van Rietveld