Emscherkunst: Warten auf den Fluss

Ontwerp: Observatorium

Kunstenaarsgroep Observatorium in Rotterdam, de samenwerking van de kunstenaars Geert van de Camp, Andre Dekker en Ruud Reutelingsperger. Sinds 1997 wijden wij ons aan de verbindingen tussen kunst, landschap en maatschappij. We willen sculptuur maken, die als een gemeenschappelijk goed aanvaard worden, die voor genius loci zorgt en die gebruikt wordt.

http://www.emscherkunst.de/kunst/projekte/observatoriumwarten-auf-den-fluss.html

http://www.observatorium.org/observatorium/observatorium_release_1.1.15/MainView.html#id=882

freelancers: Wouter de Baat, Syb Sybesma, Gunnar Bech, Otto van Limburg Stirum, Peter Bedner, Folkert van der Hoek, Frits Ham, Volkert Post