KesselsKramer: Workshop Amateurisme

Ontwerp:Muller en van Toll i.s.m. opdrachtgever: Kessel en Kramer 

Erik Kessels, creatief directeur van reclamebureau KesselsKramer, was de afgelopen maanden aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten verbonden als Artist in Residence. Onder andere organiseerde Kessels een winterworkshop over het centrale thema 'Amateurisme', met studenten van de Academie van Bouwkunst en een aantal gastdocenten. De resultaten daarvan zijn nu in boekvorm gepubliceerd.

Van 2008-01-01 tot 2008-01-14 

http://www.ahk.nl/bouwkunst/de-academie/publicaties/overige-publicaties/amateurism/

http://www.kesselskramer.com/

Voorbereiding en inrichting diverse elementen voor de workshop.

Freelancers: Hans Jansen, Jochem Klarenbeek, Marieke Wulms.