NAI: Architectuur als Noodzaak Oslo

Ontwerp: EventArchitectuur

Tentoonstelling te Oslo. 24 ontwerpbureaus nemen het voortouw. Ze kijken naar wat nu nodig is. Zij gaan verder waar de markt nog aarzelt. De getoonde ontwerpen zijn ontstaan vanuit de ambitie om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Het NAi is sinds 1993 gehuisvest in een markant gebouw, ontworpen door Jo Coenen, gelegen aan de rand van het Museumpark in het centrum van Rotterdam. In het NAi worden belangrijke archieven en collecties bewaard en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Het instituut voorziet in mogelijkheden voor onderzoek en biedt een platform voor discussie. Door middel van tentoonstellingen en publicaties wil het NAi zowel het professionele werkveld als het grote publiek informeren, inspireren en stimuleren.

Van 2012-03-09 tot 2012-05-27 

Een tentoonstelling van een deel te Moskow.

Opbouw en inrichting tentoonstelling.

http://www.nai.nl/

http://www.eventarchitectuur.nl/ 

Freelancers: Frits Ham, Volkert Post, Meindert Meindertsma, Gunnar Bech, Marco Broeders, Koert Verberne, Carlo, Henk e.v.a.

Opbouw op lokatie door Bouwko en......