NAI: DynamiCity

Ontwerp: Joyce Langezaal.

Gebouwen alleen zijn niet voldoende om een stad te maken. Dat beweert een nieuwe groep architecten uit Spanje, Italië, Japan en Nederland. Zij vinden gebouwen te langzaam en steden te snel. Om in te kunnen grijpen in de dynamiek van de stad ontwikkelen zij nieuwe tactieken. Ze maken scenario's voor tentoonstellingen zo groot als Noord-Brabant, rijden met een tien meter lange bar door de stad of werken samen met bewoners om gebouwen aan te passen.

van 2006-03-25 tot 2006-06-11

Als representanten van deze beweging koos het NAi Chora (Nederland), Actar Arquitectura (Spanje), Stalker/ON (Italië) en Atelier Bow-Wow (Japan). In de tentoonstelling 'DynamiCity - Tactieken voor de veranderende presenteren zij hun nieuwe ideeën en strategieën.  

Het NAi is sinds 1993 gehuisvest in een markant gebouw, ontworpen door Jo Coenen, gelegen aan de rand van het Museumpark in het centrum van Rotterdam. In het NAi worden belangrijke archieven en collecties bewaard en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Het instituut voorziet in mogelijkheden voor onderzoek en biedt een platform voor discussie. Door middel van tentoonstellingen en publicaties wil het NAi zowel het professionele werkveld als het grote publiek informeren, inspireren en stimuleren.  

http://www.nai.nl/

Opbouw en inrichting tentoonstelling   freelancers: Koert Verberne, Roel Crul, Ivonne Gijsbers, Jaser van der Made e.a.