NAI: Heesterveld

Ontwerp: doepeljoubertstrijkers.

Woningcorporatie Ymere schrijft iedere twee jaar een prijsvraag uit waarbij een door Ymere te (her)ontwikkelen gebied centraal staat. Met 1:500 Ontwerp Heesterveld wil de woningcorporatie in samenwerking met het NAi een stimulans geven aan de visievorming voor de inrichting van een stedelijke woonomgeving. Specifieke casus van de huidige prijsvraag is de wijk Heesterveld in Amsterdam Zuidoost, een buurt die begin jaren '80 zorgvuldig ontworpen is, maar waarvan de woonomgeving niet voldoet aan de verwachtingen.  

Van 2007-11-17 tot 2008-02-24

Het NAi is sinds 1993 gehuisvest in een markant gebouw, ontworpen door Jo Coenen, gelegen aan de rand van het Museumpark in het centrum van Rotterdam. In het NAi worden belangrijke archieven en collecties bewaard en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Het instituut voorziet in mogelijkheden voor onderzoek en biedt een platform voor discussie. Door middel van tentoonstellingen en publicaties wil het NAi zowel het professionele werkveld als het grote publiek informeren, inspireren en stimuleren.  

http://www.nai.nl/museum/tentoonstellingen/tentoonstellingsarchief/2008/item/_rp_kolom2-1_elementId/1_82003

http://www.doepelstrijkers.com/#/projects/32/NAI+HEESTERVELD/

Opbouw en inrichting tentoonstelling, Een lichtbak van 24 x 8 meter hoogte 2,5 meter met drie deuren maakt van de bovenzaal 1 ruimte. Diverse meubelen, verlichting en al het inrichtingswerk.  

Freelancers: Koert Verberne , Jeaninne ,  Ivonne Gijsbers, Jasper van der Made, Koen de Vries, Leendert.