NAI: Stad noch Land

Ontwerp: Joyce Langezaal.

Het rommelige land op de grens van waar stad en agrarisch gebied in elkaar overgaan, weet zich steeds weer te onttrekken aan de gangbare Nederlandse ideeën over ruimtelijke ordening. Deze ontordening komt niet voort uit falende planning, maar uit de behoefte van mensen om ruimte te maken voor een activiteit. Deze grensgebieden - ook wel tussenland genoemd - zijn rommelig, soms vervreemdend, maar ook spannend en vol mogelijkheden. De tentoonstelling geeft aan de hand van kaarten, tekeningen en foto's inzicht in de onvoorspelbare manieren waarop deze ruimtes zich ontwikkelen.  

Van 2006-10-07 tot 2007-02-25.

Het NAi is sinds 1993 gehuisvest in een markant gebouw, ontworpen door Jo Coenen, gelegen aan de rand van het Museumpark in het centrum van Rotterdam. In het NAi worden belangrijke archieven en collecties bewaard en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Het instituut voorziet in mogelijkheden voor onderzoek en biedt een platform voor discussie. Door middel van tentoonstellingen en publicaties wil het NAi zowel het professionele werkveld als het grote publiek informeren, inspireren en stimuleren.

http://www.nai.nl/

http://www.naipublishers.nl/architectuur/stadnochland_nl.html

Opbouw en inrichting tentoonstelling.  

Freelancers: Koert Verberne, Roel Crul, Jeaninne, Carlo van Driel