Atelier Overijssel: Rafels en Randen

 Ontwerp: Barbara Sloots en Joeke Nelissen.  

Het project ‘Rafels, randen en routes’ stelde de ruimtelijke kwaliteit van dorpsgezichten aan de orde middels verkennend onderzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen rond dorpen te verhogen. Met tentoonstelling, studie en debat is de bewustwording ten aanzien van de veranderingsprocessen van dorpsranden vergroot, zowel bij een breed als vakmatig publiek. Centraal stond een tentoonstelling van 24 november 2007 tot en met 20 januari 2008, rond de dorpsgezichten van Goor, De Lutte, Heino, Willemsoord en Zwartsluis in Museum De Fundatie (Kasteel Het Nijenhuis) in Heino.

Van 2007-11-24 tot 2008-01-20.

http://www.atelieroverijssel.nl/project/rafelsrandenenroutes/index.php

Realisatie van de tentoonstelling. Alle ophangwanden, lees- balie-tafel, tentoonstellingstafels. Inclusief inrichting en uitlichten tentoonstelling.

Freelancers: Gunnar Bech, Hans Jansen, Robert Kuppens, Paul vos de Wael, Folkert van der Hoek, Jochem Klarenbeek, Sjoerd van de Winkel.