Het Nieuwe Instituut: Hout

 Ontwerp: Koehorst in het veld.

Het Nieuwe Instituut. 

Van 16-05-2014 tot 10-08-2014 

Veel van de kwaliteiten die aan hout worden toegedicht – natuurlijk, warm, puur – vinden hun oorsprong in de romantische waardering voor het bos. Het even actuele als rijkgeschakeerde verhaal over hout is dan ook onontkoombaar verbonden aan het bos. Maar het bos is ook een kunstmatig landschap, een productiemachine onderworpen aan de wetten van de markt. En de huidige experimenten met hout leiden tot verrassende toepassingen, binnen en buiten het domein van design en architectuur. Het rijke verhaal van HOUT wordt verteld aan de hand van design, architectuurprojecten en objecten uit (inter)nationale kunstcollecties, en kent talrijke referenties naar onder meer de Deutsche Autobahn, Ikea-meubelen, het potlood van Milton Friedman en de bossen rond de verwoeste kerncentrale van Tsjernobyl.

http://www.hetnieuweinstituut.nl/hout

http://www.koehorstintveld.nl/

Freelancers: Koen de Vries, Sil Krol, Arjan, Ton, Bas