Museum Hilversum: Koen van Velsen: Niet Beschreven Ruimte.

Ontwerp:  Koen van Velsen

De tentoonstelling geeft een overzicht van het oeuvre van Koen van Velsen, inclusief enkele projecten die nog uitgevoerd moeten worden, zoals het station van Breda. De expositie spitst zich toe op de onorthodoxe ontwerpmethode van Van Velsen, die locaties en functies zorgvuldig bestudeert, maar zijn analyses niet laat resulteren in ruimtes die een bepaald gebruik afdwingen. Zowel de plattegrond als de materiaalkeuze spelen hierin een rol. Museum Hilversum. Museum Hilversum houdt zich bezig met architectuur, stedenbouw en landschap in relatie tot ontwikkelingen in heden, verleden en toekomst. Een belangrijk uitgangspunt van het museum vormt de Belvedèregedachte: wat is er te zien in de omgeving en hoe is dat tot stand gekomen!

Van 2007-04-25 tot 2008-01-06.

http://www.museumhilversum.nl/

Opbouw en inrichting tentoonstelling.

Opbouw en organisatie i.s.m. Syb Sybesma.

Freelancers: Marieke Wulms, Wouter de Baat, Otto van Limburg Stirum, Gunnar Bech, Hans Jansen, Jochem Klarenbeek e.a.