Museum Hilversum: Jacques Stevens

Ontwerp: devrijervandongen. 

In samenwerking met het Streekarchief Gooi en Vechtstreek presenteert Museum Hilversum een tentoonstelling over het werk van persfotograaf Jacques Stevens (1908-2007). Vanaf 1946 fotografeerde hij als freelancer voor het dagblad De Gooi- en Eemlander. Andere afnemers waren landelijke kranten, de Hilversumse omroepen en een groot aantal regionale - en landelijke bedrijven. Museum Hilversum. Museum Hilversum houdt zich bezig met architectuur, stedenbouw en landschap in relatie tot ontwikkelingen in heden, verleden en toekomst.

Van 2009-04-25 tot 2009-09-13.

 

Een belangrijk uitgangspunt van het museum vormt de Belvedèregedachte: wat is er te zien in de omgeving en hoe is dat tot stand gekomen!

http://www.museumhilversum.nl/

http://www.devrijervandongen.nl/  

Opbouw en inrichting tentoonstelling. Opbouw en organisatie i.s.m. Syb Sybesma.

Freelancers: Meindert Meinderstma, Paul vos de Wael, Dino Ruissen.