Centraal Museum: In Vredesnaam

Ontwerp: DeVrijerVanDongen

Precies 300 jaar geleden is de Vrede van Utrecht gesloten, een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Vreemd genoeg staat Utrecht in het buitenland vaak bekend om deze Vrede, maar is hij hier, zelfs in Utrecht, nauwelijks bekend. In 1713 ondertekenden diplomaten uit heel Europa in Utrecht een verdrag, waarmee een einde kwam aan een reeks bloedige oorlogen, die Europa twee eeuwen lang had geteisterd: de Vrede van Utrecht.

Dit jaar viert Utrecht deze vergeten vrede op grootse wijze. Centraal in de viering staat de historische tentoonstelling In Vredesnaam.
De tentoonstelling neemt u mee vanaf de Reformatie in de vroege zestiende eeuw tot 1713. Via het vredesverdrag met de handtekeningen van de onderhandelaars, een poort van het Utrechtse stadhuis, kanonskogels uit veldslagen, een portret van de machtswellustige Zonnekoning Lodewijk XIV en andere authentieke objecten wordt duidelijk waarom de Vrede van Utrecht de stad wereldfaam heeft bezorgd.

http://centraalmuseum.nl/bezoeken/tentoonstellingen/vrede-van-utrecht/

http://www.devrijervandongen.nl/

Foto's: Basil Maree 

freelancers: Wouter de Baat, Mischa Rakier, Mark Jooren, Syb Sybesma, Gunnar Bech, Meindert Meindertsma, Hans Jansen