Grote Kerk den Haag: tentoostelling 2

Ontwerp: Bart Guldenmond.  

Kan beeldhouwkunst een vitale bijdrage leveren aan het brede spectrum van de beeldende kunsten? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling De Grote Verbeelding. De tentoonstelling wil een beeld geven van de huidige stand van zaken in de beeldhouwkunst. Voor de organisatoren was het zaak vooral nieuw talent op te sporen. Dat talent valt wellicht te vinden in musea, in galeries en in de eindexamententoonstellingen van de verschillende kunstacademies. Een andere manier is beeldend kunstenaars, die tevens aan academies doceren, te vragen wie zij beschouwen als talentvolle ruimtelijk werkende kunstenaars onder hun ex-studenten. Uit de antwoorden op deze vraag is een rijk geschakeerde groep jonge kunstenaars naar voren gekomen, die samen met de voordragers in de Grote Kerk exposeren. Zij zijn allen als beeldend kunstenaar werkzaam, het onderscheid docent-student is niet langer van belang in de uiteindelijke presentatie. 

Van 2003-06-27 tot 2003-08-19.

Grote Kerk den Haag   De Stichting Grote Kerk Den Haag heeft tot doel de instandhouding van de Grote Kerk en ‘het bevorderen van een zinvol gebruik van het gebouw in overeenstemming met de waardigheid daarvan’. In het kader van deze doelstelling werd de kerk in de periode 1985-1987 ingrijpend gerestaureerd. Tevens streeft de stichting ernaar in toenemende mate culturele en maatschappelijke evenementen te laten plaatsvinden in de Grote Kerk, zoals tentoonstellingen, lezingen, concerten, theatervoorstellingen e.d.  

http://www.grotekerkdenhaag.nl/  

http://www.b29studios.nl/

Lange rode entree wand met een veranda, daarin een zwevende balie, 4 tafels van 244 x 60 cm en divers klein timmerwerk.  

Freelancers: Folkert van der Hoek, Meindert Meindertsma, Gunnar Bech, Hans Jansen, Mischa Rakir, Jochem Klarenbeek, Koert Verberne.