Het Nieuwe Instituut: Sicco Mansholt

Ontwerp: Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut: Sicco Mansholt, een goede Europeaan

Tentoonstelling van 31 augustus 2014 tot en met   09 november 2014

Sicco Mansholt was een boer en sociaal-democraat die in het naoorlogse Nederland een gezaghebbend minister van Landbouw werd. Na een 14-jarig ministerschap trad hij aan als eerste Landbouwcommissaris van de EEG. In die rol groeide Mansholt uit tot een van de grondleggers van de huidige Europese Unie. Mansholts beleid heeft grote invloed gehad op de economische positie van boeren, op de eenwording van Europa, en op de inrichting van het Nederlands landschap. Studio PolyLester ontwerpt voor de tentoonstelling een installatie waarin het verhaal van de opkomst, neergang en de radicale inkeer van deze symboolfiguur uit de Europese landbouwpolitiek wordt verteld.

http://www.hetnieuweinstituut.nl/sicco-mansholt-1

Foto's door Johannes Swartz http://johannesschwartz.com/

Filmpje over de tentoonstelling