Filmmuseum EYE: Cinema Remake

Ontwerp: Filmmuseum EYE in samenwerking met Rembrandt Boswijk

De tentoonstelling Cinema Remake – art & film in EYE toont het werk van filmmakers en kunstenaars die bestaande films als uitgangspunt nemen om iets radicaal nieuws te creëren. Cinema Remake laat zien hoe het fenomeen ‘remake’ zowel binnen de cinema als in het grensgebied van film en beeldende kunst tot bijzondere resultaten heeft geleid. De tentoonstelling gaat vergezeld van een uitgebreid filmprogramma van remakes en de films die als inspiratie hebben gediend voor werken in de tentoonstelling, zoals Colors (1988) van Dennis Hopper en The Trial (1962) van Orson Welles.

Van 23 maart tot en met 1 juni 2014. 

http://www.programma.eyefilm.nl/exposities/cinema-remake-art-film/cinema-remake-art-film

Werkzaamheden: 102 meter wanden tot het plafond (6,7m hoog) en plafonds, zonder naden. Inrichten tentoonstelling.

Video en verlichting: Indy Video

Freelancers: Wouter de Baat, Mischa Rakier, Mark Jooren, Syb Sybesma, Hans Jansen, Gunnar Bech, Tom Wagenaar, Folkert van der Hoek, Volkert Post, Pietro Pinto, Meindert Meindertsma, Ellik Bargai, Peter Bedner.