Het Nieuwe Instituut: GLAS.

Ontwerp: Koehorst in ’t Veld

De tentoonstelling GLAS laat aan de hand van de lens, de reageerbuis en de glasvezelkabel zien hoe het oudste door mensen vervaardigde materiaal al eeuwenlang vooruitgang mogelijk maakt.

Van 26 april t/m 23 augustus

Speciaal voor de eerste Wereldtentoonstelling van 1851 in Londen ontwierp Joseph Paxton het Crystal Palace, een enorme ‘kas’ van gietijzer en glas in Hyde Park. Dat gebouw vormt in meerdere opzichten het vertrekpunt voor de tentoonstelling GLAS. Het materiaal, een van de vroegste vindingen van de mens, kreeg in deze architectonische schepping zo’n prominente rol, dat glas en technologische vooruitgang sinds 1851 haast synoniem zijn geworden. De tentoonstelling volgt het spoor van drie essentiële toepassingen: draad, buis en lens. Ze hebben alle drie een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ‘expanderende blik’ van de moderne samenleving. Door geslepen glas heen reikt ons oog steeds verder, of kunnen we dieper inzoomen. In de samenwerking tussen wetenschappers, uitvinders en industriëlen ontstonden toepassingen als de glasvezel (internet), de straalbuis (röntgen, tv) en veel eerder al de lens (microscoop, telelens), die het onzichtbare in beeld brachten. Tegelijk is glas het materiaal dat surveillance mogelijk maakt en het individu onder een vergrootglas legt. Deze intrigerende tegenstelling vormt het onderliggende verhaal van de expositie GLAS.

http://www.hetnieuweinstituut.nl/

http://www.koehorstintveld.nl/

De mooie foto's zijn gemaakt door Johannes Schwartz: http://johannesschwartz.com/

Voorbereiding, opbouw en Inrichting tentoonstelling.

Freelancers: 100% samenwerking met Koert Verberne en Leendert Brand