Foam: Cartier Bresson

Door velen wordt Cartier Bresson beschouwd als de belangrijkste fotograaf uit de twintigste eeuw. In 1931 begon hij, toen nog schilder, met fotograferen. In 1935 koos hij voorgoed de Leica, een kleinbeeldcamera waardoor hij snel en onopvallend kon fotograferen, wat toen als zeer vernieuwend werd beschouwd. Voor de oorlog werkte hij in Mexico en Oost-Europa aan zijn carrière en maakte hij fotoreportages over de Spaanse burgeroorlog.

De fotograaf bracht de bevrijding van Parijs in 1944 uitvoerig in beeld. Na de oorlog bracht Cartier- Bresson vele jaren door in India, Birma, China, Indo-nesië en Tibet.
Hij richtte in 1947 samen met Robert Capa het foto-agentschap Magnum Photos op en was in 1954 de eerste westerse fotograaf die de Sovjet- Unie mocht bezoeken.  Cartier Bresson stond bekend als de fotograaf van ‘het beslissende moment’. . Foam is de plek in Amsterdam voor fotografie in al haar gedaanten: van documentair tot mode, van eigentijds tot historisch. Een museum met een internationale allure. Naast grote tentoonstellingen waarin het werk van (wereld)beroemde fotografen gepresenteerd wordt, toont Foam ook jong talent en amateurs in kleinere, snel wisselende exposities. 

http://www.foam.nl/

Foto: H. Cartier-Bresson © Hoyningen-Huene   NRC handelsblad  

freelancers: Roel Clement medewerkers van Foam w.o. Folkert van der Hoek en Marieke.