Bijbels Museum: Egyptezaal

Ontwerp: Platvorm. 

De Egyptezaal. De zaal “Israël in Egypte” is vooral de danken aan de collectie die ds. Schouten, grondlegger van het museum, vanaf 1880 verzamelde. Hier is een kleine maar zeer specifieke collectie van oudheden te zien die vooral diende ter illustratie van het verblijf van de Israëlieten in Egypte.

 

 

 

Schouten was van mening dat met behulp van deze Egyptische oudheden de bijbel beter kon worden begrepen. De mummie in de collectie is dan ook een verwijzing naar de aartsvader Jacob en zijn zoon Jozef, de enige twee personen in de bijbel die gebalsemd werden.  Bijbels Museum Archeologische vondsten, voorwerpen uit het oude Egypte, eeuwenoude modellen van de tempel van Salomo en Herodes, religieuze voorwerpen uit de joodse en christelijke traditie en zelfs geuren laten de bezoeker van het Bijbels Museum kennis maken met verhalen uit de bijbel. Te zien is het beroemde 19de eeuwse tabernakelmodel, een prachtige reconstructie van het draagbare heiligdom dat de Israëlieten in de woestijn onder leiding van Mozes bouwden.  

http://www.bijbelsmuseum.nl/

http://www.platvorm.nl/

Freelancers: Gunnar Bech, Jochem Klarenbeek, Roel Clement, Meindert Meindersma, Folkert van der Hoek.

Detail: Opening door beschermvrouwe Hare Majesteit Koniningin Beatrix.