Bijbels Museum Schoutenkabinet

Ontwerp: Platvorm. 


Leendert Schouten (1828-1905), dominee en grondlegger van het museum, was gepassioneerd verzamelaar. Zijn collectie bestond o.a. uit Egyptische oudheden, maquettes en modellen, flora, fauna en souvenirs uit het Heilige Land. Iets van zijn verzameldrift is terug te vinden in het nieuwe Schoutenkabinet.

Een deel van zijn collectie wordt hier gepresenteerd in de sfeer van de 19de-eeuwse studeerkamer in de pastorie. De Tabernakel, waar Schouten van 1842 tot 1865 aan gewerkt heeft, kan beschouwd worden als zijn levenswerk en is ook nu nog een topstuk van het museum en uniek in de wereld. Het model van de Tabernakel is gemaakt op 1/7 van de ware grootte, naar de beschrijvingen in het bijbelboek Exodus (26, 27 en 35-38). In Exodus staat geschreven hoe de Israëlieten tijdens hun veertigjarige zwerftocht door de woestijn, van God opdracht krijgen dit heiligdom en alle toebehoren te vervaardigen.

Bijbels Museum Archeologische vondsten, voorwerpen uit het oude Egypte, eeuwenoude modellen van de tempel van Salomo en Herodes, religieuze voorwerpen uit de joodse en christelijke traditie en zelfs geuren laten de bezoeker van het Bijbels Museum kennis maken met verhalen uit de bijbel. Te zien is het beroemde 19de eeuwse tabernakelmodel, een prachtige reconstructie van het draagbare heiligdom dat de Israëlieten in de woestijn onder leiding van Mozes bouwden.  

http://www.bijbelsmuseum.nl/

http://www.platvorm.nl/

Freelancers: Gunnar Bech, Jochem Klarenbeek, Roel Clement, Meindert Meindersma, Folkert van der Hoek, de twee kleine eikenkasten zijn gemaakt door Moeders Mooiste nu Klief.