Bijbels Museum: Bijbelzaal

Ontwerp: Platvorm.

De collectie bijbels staat hier centraal, aangevuld met originele kleitabletten uit ca. 3000 v.Chr., papyri en de facsimile van de Dode Zeerollen. Onder de bijbels bevinden zich enkele topstukken zoals de Van Santenbijbel uit 1686 met schitterende ingekleurde prenten en een eerste druk Statenvertaling uit 1636.

De zaal bestaat uit vier delen. In het eerste deel staan de samenstelling en inhoud van de bijbel centraal. Het tweede deel behandelt de ontstaansgeschiedenis van de bijbelse geschriften. Het derde deel gaat het over het vertalen van de bijbel. Het vierde deel tenslotte laat zien welke invloed de bijbel eeuwenlang op het dagelijks leven van miljoenen Nederlanders heeft gehad en nog heeft.   Bijbels Museum Archeologische vondsten, voorwerpen uit het oude Egypte, eeuwenoude modellen van de tempel van Salomo en Herodes, religieuze voorwerpen uit de joodse en christelijke traditie en zelfs geuren laten de bezoeker van het Bijbels Museum kennis maken met verhalen uit de bijbel. Te zien is het beroemde 19de eeuwse tabernakelmodel, een prachtige reconstructie van het draagbare heiligdom dat de Israëlieten in de woestijn onder leiding van Mozes bouwden. 

http://www.bijbelsmuseum.nl/

http://www.platvorm.nl/

Foto: Mike Bink 

Freelancers: Gunnar Bech, Jochem Klarenbeek, Roel Clement, Meindert Meindersma, Arrien Lekkerkerker, Volkert Post, Folkert van der Hoek.